Ons bestuur

Algemene organisatie, public relations

Pasquien Dorny

Voorzitter - Bestuurder vzw

Boekhouding en Financiën

Guy Debaere

Penningmeester - Bestuurder vzw


Jean-Marie Vandamme

Bestuurder vzw


Ledenadministratie - Inschrijvingen

Marijke Salembier

Secretariaat

Logistiek

Silvain DelesalleAankopen & Materiaal Rustposten

Rik CatryIlse Delaere

Clubshop verantwoordelijke


Frans Malengier

Erevoorzitter